Proffslådor limning

Proffslådor limning

Limning är framtiden! För många är limning redan en av de viktigaste teknikerna för att  sammanfoga material.

Nya krav kräver ny teknik

Med dagens nya krav på ökad säkerhet mot fuktskador i våtutrymmen, bättre fasadskydd på våra fastigheter m.m. så ställs allt högre krav på installationer och produkter som kan möta nya byggregler. Grunden till reglerna är de enorma skadekostnader som årligen drabbar oss på grund av felaktigt byggande med fuktskador till följd. Kan vi undvika håltagningar, med punkterade tätskikt som följd, så kan vi också minimera riskerna för skador.


Det finns inga produkter att visa i denna kategori.